Sztuka nawiązywania kontaktu

Wizytówką każdej osoby poszukującej pracy jest jej CV. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie tego właśnie dokumentu osoba rekrutująca lub przyszły Pracodawca buduje pierwsze wyobrażenia o konkretnym kandydacie, ocenia jego kompetencje i umiejętności.

LIST MOTYWACYJNY – DLACZEGO TO JA JESTEM NAJLEPSZYM KANDYDATEM

Nie wszyscy przyszli Pracodawcy wymagają napisania Listu Motywacyjnego. Jeśli jednak taka prośba się pojawia, nie traktujmy jej, jak czegoś niepotrzebnego. W takiej sytuacji CV warto potraktować, jako dowód świadczący o kwalifikacjach i umiejętnościach. Natomiast List Motywacyjny, jako środek wyrazu i ekspresji naszej osobowości, który ma świadczyć o naszej motywacji, chęci uczenia się, entuzjazmie w podejściu do wykonywania obowiązków i innych cechach. Poinformuj Rekrutera czy przyszłego Pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś najlepszym Kandydatem!

FORMULARZ APLIKACYJNY – WYPEŁNIJ GO ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI

W trakcie poszukiwania zatrudnienia możemy spotkać się nie tylko z prośbą o przesłanie CV oraz Listu Motywacyjnego. Popularne są również Formularze Aplikacyjne, w których należy wypełnić, zgodnie ze wskazówkami, poszczególne pola, z możliwością załączenia CV i/lub Listu Motywacyjnego włącznie.

Zawsze warto być przygotowanym do poszukiwania zatrudnienia jak najlepiej. A w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniach. Najlepsze rezultaty przyniesie systematyczne i konsekwentne działanie! Informacje o wolnych stanowiskach znajdziesz na naszej TABLICY OGŁOSZEŃ!