Specjalizacje

Zostaw imię i nazwisko a odezwiemy się

Zatrudnienie tymczasowe

Oferujemy naszym partnerom perspektywę skutecznego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby zatrudnienia personelu. W branżach cechujących się dużą sezonowością, udana rekrutacja i terminowe pozyskiwanie elastycznych pracowników jest kluczowym zadaniem, od którego realizacji może zależeć wypełnienie zobowiązań i osiągniecie strategicznych celów stawianych przed przedsiębiorstwem.

Prace magazynowe

Solidna firma potrzebuje mocnych fundamentów, które stawiane są od dołu, przez tych, którzy nie boją się pracy fizycznej w magazynie.
Z nami znajdziesz pracowników wykazujących się zaangażowaniem oraz pozytywnym nastawieniem do realizacji wyznaczonych przez organizację celów. Razem zrealizujemy zamówienia, zbierzemy towar, sprocesujemy zwroty oraz wyślemy towar korzystając z odpowiedniej ilości doświadczonych magazynierów.
Centra dystrybucyjne to temat szczególnie bliski rodzinie Staff In!

Produkcja

Niezależnie od tego czym jest finalny produkt zdobywający zainteresowanie konsumentów, zawsze zachodzi potrzeba znalezienia odpowiednych osób w celu jego wytworzenia.
Wyróżniamy się sprawdzonymi metodami rekrutacji oraz zdolnością natychmiastowej reakcji na dynamicznie zmieniające się potrzeby produkcyjne zakładu. Wielokrotnie wykorzystaliśmy nasz potencjał i skutecznie asygnowaliśmy setki pracowników do pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty z grupy wyrobów elektrotechnicznych, produkcji mebli, obróbki drewna oraz automotive.
W Staff In wiemy jak istotne jest znalezienie odpowiednich rąk do pracy.

Prace sezonowe

Zatrudnienie w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii czy turystyce wzrasta w sezonie. Skłania to pracodawców do poszukiwania wsparcia w rekrutacji i elastycznych rozwiązań w przypadku formalizowania stosunku pracy z kandydatem.
Doskonała obsługa, wydajność, efektywność, skuteczność i zaangażowanie czyni ze Staff In najlepszego partnera biznesowego na polu pracy sezonowej.

Rekrutacje stałe

Odpowiedni dobór kadry jest istotnym elementem działalności każdego biznesu. Starannie weryfikujemy kandydatów analizując ich wiedzę, umiejętności oraz cechy charakteru. Nasze rekrutacje to o wiele więcej niż jedynie ogłoszenia, aplikacje i rozmowy wstępne. Rekrutacja stała w Staff In to starannie przeprowadzany proces gwarantujący wybór najlepszej osobowości pasującej do Twojej organizacji.

Administracja

Skuteczne administrowanie obiegiem dokumentów i informacji przypomina dbanie o właściwy krwioobieg Twojego przedsiębiorstwa.
Potrafimy zidentyfikować i docenić najważniejsze cechy rzetelnego administratora w dynamicznym środowisku biurowym.

Kadry i płace

Zakres biznesu związany z rozliczaniem płac to obszar, w którym skrupulatność jest ceniona szczególnie wysoko.
Rekrutowani przez nas specjaliści wykazują się skrupulatnością i doświadczeniem w prowadzeniu kartotek pracowników oraz obsługą ich wynagrodzeń.

Inżynieria

Tworzenie i utrzymywanie nowoczesnych oraz efektywnych kosztowo rozwiązań wymaga zatrudnienia wysokiej jakości kadry.

Mając do dyspozycji zrekrutowanych przez nas techników, inżynierów i technologów łatwiej będzie Ci sprostać potencjalnym trudnościom oraz nadać impuls dalszemu rozwojowi firmy.

Produkcja

Zbudowanie stabilnego i zgranego zespołu produkcyjnego jednoznacznie przekłada się na możliwości Twojego biznesu.
Prowadzony przez Staff In proces rekrutacji stałej gwarantuje pracowników na najwyższym poziomie, co prowadzi do zmniejszenia rotacji i pozytywnie wpływa do wydajność produkcji.

Logistyka

Proces sprawnego planowania i realizowania przepływu towarów bywa złożony, dlatego bezpieczniej jest powierzyć jego realizację kompetentnym, doświadczonym i ambitny osobom.
Staff In od lat specjalizuje się w wyszukiwaniu najlepszych talentów do szeroko rozumianej branży logistycznej i e-commerce.

Sprzedaż

Proces sprzedaży to sekwencja następujących po sobie kroków, które powinny być starannie przemyślane i stale optymalizowane.
Pomóc w tym mogą zrekrutowani przez nas – najskuteczniejsi na rynku – handlowcy, którzy popierają swoją wartość mierzalnymi wynikami.

Transport pracowniczy

Zorganizowany transport pracowniczy to dziś must-have każdego dużego zakładu pracy. Zaprojektujemy trasy i harmonogram tak, aby każdy przejazd był ekonomiczny i ekologiczny, a przy tym, pokrywał odpowiedni obszar. Zadbamy również o wysoki komfort podróży pasażerów, co doprowadzi do zmniejszenia rotacji wśród załogi oraz zwiększy zainteresowanie właśnie Twoją, atrakcyjną ofertą pracy.

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zapewnienie swoim pracownikom transportu do pracy oraz z pracy do miejsca zamieszkania. Przynosi to wymierne korzyści:

 • Zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracowników.
 • Przyczynia się do polepszenia frekwencji wśród załogi.
 • Zachęca do podjęcia pracy osoby, które bez gwarancji transportu, nigdy by się na to nie zdecydowały.
 • Pomaga zwiększyć zasięg zatrudnienia pracowników, rozbudowując możliwości operacyjne organizacji.
 • Skutecznie redukuje emisje gazów cieplarnianych, zwalnia miejsca parkingowe i niweluje niepotrzebny ruch kołowy przed zakładem pracy.

Staff In ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu transportem pracowniczym. Współpracujemy tylko z doświadczonymi przewoźnikami. Nasze procedury są sprawdzone i skuteczne.

Wspólnie z naszymi partnerami okrążyliśmy już kilkukrotnie Ziemię, przewożąc przy tym setki tysięcy zadowolonych pasażerów.

W roku 2021 nasze autobusy przejechały łącznie trasę w obie strony na Księżyc.

Proponujemy opracowany przez nas autorski model obejmujący:

Management

Zamówienie i realizacja w jednym miejscu.
Codzienny raport z wykonania budżetu.
Prezentacje multimedialne.

Flota

Wybór taboru odpowiednio dopasowanego do potrzeb operacji.
Audyty punktualności i jakości wykonania usługi.

Koszty

Najlepsze ceny na rynku.
Faktura raz w miesiącu.
Przejrzyste zasady budżetu.

Logistyka

Wytyczanie tras i przystanków.
Analiza wypełnienia autobusów.

COVID19

Monitorowanie przestrzegania przepisów sanitarnych (obowiązek zakrywania ust, dezynfekcja rąk) przez pasażerów i kierowców.
Gruntowna, chemiczna dezynfekcja autobusów.

Dlaczego jesteśmy najlepszym wyborem?

JESTEŚMY DOSTĘPNI

Zdajemy sobie sprawę z konieczności dostosowania transportu do potrzeb operacyjnych organizacji. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić odpowiednią jakość oferowanych usług.

JESTEŚMY ELASTYCZNI

Błyskawicznie reagujemy na zmieniające się okoliczności takie jak warunki pogodowe czy też remonty dróg. Szybko i sprawnie modyfikujemy trasy, aby optymalizować czas i wydatki Klienta. Zapewniamy odpowiedniej wielkości autobusy, dopasowane do zamówienia na personel pracowniczy. Dostosowujemy się do potrzeb operacji.

JESTEŚMY NOWOCZEŚNI

Korzystamy z GPS-ów oraz kamer zamontowanych w autobusach. Nasze dane prezentujemy w formie prezentacji multimedialnych podczas spotkań online lub osobiście.

JESTEŚMY ECO

Maksymalnie wykorzystamy możliwości taboru,ma to niebagatelny wpływ na środowisko naturalne ale i również redukuje hałas oraz ilość zajętych miejsc parkingowych pod zakładem pracy.

Zakwaterowanie obcokrajowców

Wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem na pracowników z zagranicy pojawia się potrzeba zapewnienia im odpowiedniego zakwaterowania, najlepiej jak najbliżej miejsca wykonywanej pracy.

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w dostarczaniu pracowników tymczasowych wypracowaliśmy skuteczne sposoby, dzięki którym jesteśmy w stanie zapewnić zarówno naszym pracownikom, jak i pracownikom naszych Klientów odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Staff In dysponuje stale zwiększającą się bazą noclegową dla setek pracowników na terenie całej Polski. W zależności od potrzeb naszych Klientów:

 • Kwaterujemy pracowników w mieszkaniach.
 • Zarządzamy całymi hostelami pracowniczymi.
 • Delegujemy koordynatorów odpowiedzialnych za utrzymywanie porządku na dużych obiektach noclegowych.
 • Przeprowadzamy audyty socjalnie mieszkań sprawdzając panujące w nich warunki.
 • Dbamy o przestrzeganie zasad BHP i ppoż., sporządzamy regulaminy i zasady korzystania z kwatery pracowniczej.
 • Dostosowujemy kwatery pracownicze do standów związanych z COVID-19.
 • Zarządzamy obiektami przeznaczonymi specjalnie do przeprowadzenia kwarantanny wśród pracowników.
 • Zapewniamy dostęp do artykułów pierwszej potrzeby pracownikom przebywającym na kwarantannie.
 • Pomagamy nowym pracownikom z zagranicy w załatwianiu spraw urzędowych, np. wyrobieniu numeru PESEL, otworzeniu konta w banku, zmianie prawa jazdy na polskie.

Celem Staff In jest umożliwienie naszym Klientom całkowitego poświęcenia się istocie prowadzonej działalności, bez konieczności zajmowania się kwestiami zakwaterowania. Pracownikom natomiast, stwarzamy warunki mieszkaniowe niczym nieróżniące się od standardowego poziomu życia w naszym kraju. Zależy nam aby nasi pracownicy mieli możliwość prawdziwego odpoczynku np. oglądając polską telewizję czy też korzystając z darmowego Internetu. Wierzymy, że takie działania ułatwią asymilację.

Legalizacja pracy

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce stało się koniecznością, a braki kadrowe oraz rozpędzona gospodarka wymusiły potrzebę poszukiwania wykwalifikowanej kadry poza granicami kraju. Znalezienie kandydata to jednak dopiero pierwszy krok do jego zatrudnienia. Drugim, niemniej ważnym etapem, jest legalizacja jego pracy i pobytu w Polsce, a co za tym idzie – konieczność załatwienia złożonych spraw urzędowych.

Przez lata z sukcesem zakończyliśmy tysiące spraw legalizujących pobyt i pracę niezliczonej ilości pracowników ze Wschodniej Europy i Azji. Od dawna blisko współpracujemy z Urzędami Wojewódzkimi w całej Polsce oraz wieloma Powiatowymi Urzędami Pracy. Żaden z aspektów związanych z legalizacją pracy i pobytu obcokrajowców nie jest nam obcy, a nasz zespół Referentów ds. Legalizacji Cudzoziemców bije kolejne rekordy w skutecznym składaniu wniosków o zezwolenia i rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zapewniamy kompleksową usługę legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców, w szczególności:

Rejestrację oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
Uzyskanie zezwolenia na pracę,
Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu).

Jesteśmy specjalistami w problematyce legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
Z naszych usług korzystają zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje, które zatrudniają nawet tysiące pracowników z zagranicy.

Start up

Wyjściowym elementem do prowadzenia działalności biznesowej w Polsce będzie gruntowne przenalizowanie sytuacji rynkowej. Kluczowa staje się tu pogłębiona analiza uwarunkowań biznesowych, prawnych i geograficznych. W Staff In zapewnimy rzetelną weryfikacje każdej zleconej sprawy. Dzięki naszemu wsparciu i zaangażowaniu rozpoczęcie nowego, ekscytującego projektu będzie dużo łatwiejsze.

Rozpoczęcie działalności w Polsce

Rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej może okazać się kłopotliwe. Sprawnie przeprowadzimy Cię przez zawiłości polskiego prawa, a Twoja firma rozpocznie działalność najszybciej, jak to tylko możliwe. Nasi Klienci chwalą sobie komfort ciągłego wsparcia współpracującej z nami na stałe Kancelarii Adwokackiej.

Analiza rynku

Przeprowadzimy dogłębną analizę Twoich potrzeb w oparciu o Twoje wytyczne i wymagania. Badanie rynku dotyczyć może wielu kwestii, wśród których najczęstszymi są:

 • Market reaserch w celu zbadania, jakie wynagrodzenie powinna płacić firma swoim pracownikom, a jednocześnie zapewnić sobie stały napływ kompetentnej siły roboczej.
 • Analiza geograficzno-demograficzna, dla firm planujących rozpocząć swoją działalność w nowym terenie i szukających ku temu najlepszej lokalizacji
 • Badanie konkurencji, aby lepiej zrozumieć z jakimi wyzwaniami trzeba mierzyć się na szybko zmieniającym się rynku.
 • Badanie rynku pracowniczego w skali krajowej dla biznesów szukających nowych dróg rozwoju.

Kompleksowe doradztwo i pomoc prawna dla firm

Bogate doświadczenie i wiedza naszego zespołu pozwala bez ryzyka powierzyć nam każdą, nawet najdrobniejszą sprawę Twojej firmy. Nasi prawnicy to osoby doświadczone również w prowadzeniu biznesu, dlatego oferowana przez Staff In usługa consultingowa realnie przełoży się na wyniki Twojej organizacji.

Masz pytania?

KONTAKT